Bouwtekening Rebeccastraat Enschede

Als bouwkundig tekenaar heb ik het voorrecht gehad om een verscheidenheid aan projecten uit te werken in Enschede, waaronder een woonhuis project in de Rebeccastraat. Het project was gericht op het uitbreiden van de woonruimte via een uitbouw. In de ontwerpfase heb ik een uiterst gedetailleerde bouwtekening gemaakt, inclusief technische details en afmetingen. Deze tekening was essentieel bij het aanvragen van de nodige bouwvergunningen bij de gemeente Enschede. Hierbij waren er wat complicaties rondom het bestemmingsplan, maar door constructief overleg met de gemeente en aanpassingen in het ontwerp, zijn we hier uit gekomen.

Splitsingstekening Hendrikstraat Enschede

Voor een ander boeiend project heb ik een kadastrale splitsingstekening ontwikkeld voor een pand aan de Hendrikstraat. Dit betrof de transformatie van een groot commercieel pand naar meerdere zelfstandige woonunits. Het creëren van een nauwkeurige en technisch correcte splitsingstekening was een cruciale stap in dit proces. Deze tekening werd gebruikt om de vermogensrechtelijke splitsing in het kadaster te registeren en een splitsingsvergunning bij de gemeente Enschede aan te vragen.

Architectonische tekening Broekheurnerweg Enschede

Een derde project betrof het ontwerp en de bouw van een nieuwe serre aan een woning aan de Broekheurnerweg. Mijn rol als architect was om het visioen van de klant om te zetten in een bouwtekening. Naast het esthetische aspect was het mijn taak om ervoor te zorgen dat de serre in overeenstemming was met zowel de technische bouwvereisten als de lokale bouwverordeningen. Hierbij werd de nodige aandacht besteed aan de exacte afmetingen en het materialengebruik, die ik gedetailleerd heb weergegeven op de architectonische tekening.

Als bouwkundig architect adviseer ik altijd om zo vroeg mogelijk in het proces contact op te nemen met de lokale autoriteiten. Heldere communicatie, een goede voorbereiding en een duidelijke en gedetailleerde bouw- of splitsingstekening helpen om de vergunningsaanvraag soepel te laten verlopen. Het exact volgen van de richtlijnen en voorschriften per gemeente zorgt voor minder kans op obstakels in deze procedure. Enschede, als derde architectuur stad van Nederland, biedt een schat aan mogelijkheden en uitdagingen voor de bouwkundige architect. Elke straat en elk project brengt zijn unieke kenmerken en bijzonderheden met zich mee. Niet alleen vanwege architectonische overwegingen, maar ook met betrekking tot het lokale erfgoed, de bestemmingsplannen en de bouwverordeningen. Dit maakt het werken in deze stad bijzonder waardevol en uitdagend. Ik kijk uit naar toekomstige kansen om te blijven bijdragen aan de bouwkundige erfenis van Enschede

Aanvraag

OFFERTE AANVRAAG

Hier kunt u een foto meesturen van de situatie.